Chính sách sử dụng

Chấp Thuận Điều Khoản & Điều Kiện

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website Celebox.net.

Bằng việc chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website Celebox

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua gmail admin@celebox.net

Dịch Vụ Của Celebox

CELEBOX thực hiện hoạt động và vận hành, cung cấp các dịch vụ thương mại trực tuyến về thời trang và làm đẹp thông qua việc triển khai giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và thực hiện các chương trình bán hàng, chương trình khuyến mại cho các sản phẩm, dịch vụ theo uỷ quyền của các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp (sau đây gọi chung là “nhà bán hàng”) trên cơ sở Hợp đồng, Thoả thuận với CELEBOX và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên CELEBOX, bạn cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp cho CELEBOX một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và CELEBOX cũng như những người sử dụng khác sau này.

Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của CELEBOX

Bạn phải bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát việc sử dụng các tài khoản của mình, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm mọi thông tin cá nhân có liên quan kể cả việc sử dụng tài khoản của mình, và bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất cứ ai được bạn cho phép truy cập vào tài khoản của mình.

Bạn có thể đặt mua hàng hóa, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của Nhà bán hàng hợp pháp đã công bố trên CELEBOX và việc đặt mua này của bạn sẽ tùy thuộc vào chấp thuận một phần hoặc toàn bộ điều kiện đặt hàng này của CELEBOX.

Việc chấp thuận này của CELEBOX chỉ có hiệu lực ràng buộc khi bạn đã thanh toán hoặc các thông tin về thanh toán của bạn đã được xác nhận.

Điều Khoản Về Sử Dụng Dịch Vụ

Dịch Vụ Đặt Mua Và Thanh Toán

Khi có nhu cầu mua hàng, sử dụng dịch vụ trên CELEBOX, bạn sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ trên CELEBOX mà bạn đang quan tâm, sau đó, bạn có thể lựa chọn sản phẩm, dịch vụ thích hợp do từng Nhà bán hàng cung cấp. 
 • Bước 2: Dựa trên thông tin tham khảo, bạn chọn số lượng hàng cần mua và đặt hàng trực tuyến bằng cách nhấn vào nút “Mua ngay”
 • Bước 3: Nếu bạn chưa đăng nhập thì bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản giao dịch tại CELEBOX hoặc không cần đăng nhập và điền đầy đủ thông tin bắt buộc (nếu bạn không muốn lưu lại thông tin), sau đó lựa chọn phương thức thanh toán và thực hiện thanh toán, bao gồm thanh toán bằng thẻ thanh toán nội địa (123Pay) thông qua công thanh toán trực tuyến và thanh toán COD, sau đó thực hiện thanh toán và hoàn thành quá trình đặt mua hàng.


Quy trình giao nhận vận chuyển:

Khách hàng sau khi hoàn tất quá trình đặt mua hàng sẽ được CELEBOX liên hệ để xác minh đơn hàng và thông tin cá nhân. Tuỳ theo khu vực của khách hàng để dự báo ngày khách hàng nhận được hàng của mình.


Chính sách đổi trả sản phẩm/dịch vụ:

Sau khi bạn đã thanh toán các sản phẩm đã đặt mua, chúng tôi sẽ liên hệ để xác nhận đơn hàng và sau đó chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy bỏ các sản phẩm đã đặt mua, hoặc hoàn tiền, hoặc thay đổi dịch vụ.


Sau khi bạn nhận sản phẩm từ phía CELEBOX, thì bạn không thể đổi trả sản phẩm đó.


Quyền của Khách hàng/Nhà bán hàng

 • Khách hàng sẽ được lựa chọn, mua sắm sản phẩm, dịch vụ cung ứng trên CELEBOX.
 • Nhà bán hàng sẽ được cấp một tên tài khoản để sử dụng trong việc quản lý những giao dịch trên CELEBOX.
 • Khách hàng và Nhà bán hàng có quyền đóng góp ý kiến cho CELEBOX trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho CELEBOX

Nghĩa vụ của Khách hàng/Nhà bán hàng

 • Khách hàng và Nhà bán hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Khách hàng và Nhà bán hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho CELEBOX về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Khách hàng và Nhà bán hàng cam kết những thông tin cung cấp cho CELEBOX và những thông tin đang tải lên là chính xác.
 • Khách hàng và Nhà bán hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của CELEBOX vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của CELEBOX hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. 
  Trong trường hợp vi phạm thì Khách hàng và Nhà bán hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Khách hàng và Nhà bán hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do CELEBOX cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của CELEBOX trong Quy định này.
 • Khách hàng và Nhà bán hàng không được hành động gây mất uy tín của CELEBOX dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của CELEBOX.

Điều khoản áp dụng

CELEBOX có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo cho tất cả các Khách hàng và Nhà bán hàng, đối tượng sử dụng dịch vụ CELEBOX ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Khách hàng và Nhà bán hàng tham gia CELEBOX có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.