Đảm bảo an toàn giao dịch

CELEBOX sử dụng các phần mềm kĩ thuật để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của bạn, cụ thể như sau:

Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, bạn lưu ý và tuân thủ các nội dung cam kết như sau:

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân : 

Phạm vi sử dụng thông tin :

Thời gian lưu trữ thông tin :

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của CELEBOX.

Phương tiện và công cụ chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Khách hàng


Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY CỔ PHẦN NVU
Địa chỉ: 201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Bảo mật thông tin khách hàng :